CAC Wisła – 02.07.2017

Sędzia: p. Tomasz Borkowski (PL)

suki klasa młodzieży / junior class – ocena doskonała/ excellent, V 2