CAC Zakrzów – 04.06.2017

Sędzia: p. Magdalena Świętoń (PL)

suki klasa młodzieży / junior class – ocena doskonała/ excellent