CAC Zakrzów – 02.04.2017

Sędzia: p. Aleksandra Lubaszka (PL)

suki klasa młodzieży / junior class – ocena doskonała / excellent, V2.