EUROPEJSKA WYSTAWA PSÓW RASOWYCH – WARSZAWA /NADARZYN – EDS 2018!! – 12/10/2018

Sędzia: Peter Harsanyi (HU)

psy klasa otwarta / open class – ocena doskonała / excellent, V 4 / 14 !!!!!!

niesamowity wynik jesteśmy dumni z naszego Kashmira 🙂

Kashmir (JCH.PL., CH.PL. DIEGO z Pocztowej Border Collie) !!!!! Kashmir in open class, excellent, 4 / 14 at EDS!!!!! 😁😁💪💪💕💕🏆
Thank you judge Peter Harsanyi (HU)