Szczenięta / Puppies

Osoby zainteresowane szczeniętami z naszej hodowli proszone są o kontakt: orlowskak@gmail.com
bądź telefoniczny – + 48 696 245 246

Wszystkie nasze szczenięta mają rodowód FCI.

Kupując pieska z naszej hodowli możesz zawsze liczyć na pomoc w opiece i pielęgnacji. Jesteśmy do Twojej dyspozycji przez 24 godziny na dobę. Wręcz wskazany jest ciągły kontakt z hodowcą! Nasze szczenięta wychowywane są w warunkach domowych wśród kochającej je rodziny, dzieci. Każdy pies w naszej hodowli traktowany jest jak członek rodziny w pełnym znaczeniu tego słowa. I tego wymagamy od przyszłych właścicieli. Psy nie są trzymane w klatkach tylko aktywnie uczestniczą w naszym życiu rodzinnym. Jeżeli gdzieś wyjeżdżamy psy jadą z nami bo jakże mogłoby być inaczej, kochamy swoje psy jak swoje dzieci. Jest to bardzo ważne w życiu pieska, obdarza nas wówczas ogromną, bezwarunkową miłością a tego nie zastąpi nic i nikt oraz czuje się bezpieczny! Nie ma nic wspanialszego jak merdający wesoło ogonkiem i śmiejący się Twój przyjaciel pies!

I NAJWAŻNIEJSZE PIES TO NIE PRZEDMIOT TO ŻYWA, CZUJĄCA  RADOŚĆ, BÓL I SMUTEK, JAK MY ISTOTA!! – MAJĄC ZAMIAR KUPIĆ PSA PRZEMYŚL TO!!

Szczenięta opuszczając naszą hodowlę są:

* odrobaczone, zaszczepione, po przeglądzie miotu, zachipowane (tatuowane), po kwarantannie poszczepiennej, która obowiązuje po każdym szczepieniu maluszka, opuszczają naszą hodowlę w wieku ok. 10 tyg nie wcześniej niż w 8 tyg.

Nowi właściciele naszych szczeniąt otrzymują:

* metrykę ZKwP uprawniającą do wyrobienia rodowodu/rodowód exportowy,

* książeczkę zdrowia/paszport,

* kopie rodowodów rodziców,

* kopię protokołu przeglądu miotu,

* umowę kupna-sprzedaży,

* wyprawkę dla maluszka,

* i tak jak pisaliśmy wcześniej kontakt z hodowcą 24h na dobę w każdej nawet bardzo błahej sprawie, gdyż maluszek jest najważniejszy!

*

All our puppies have a pedigree FCI.

If are you interested puppies from our kennel contact please: orlowskak@gmail.com

Tel:  + 48 696 245 246

When buying a dog from our kennel, you can always count on help in the care and maintenance. We are at your service 24 hours a day. On is indicated for continuous contact with the breeder! Our puppies are raised in a the home among them a loving family, children. Every dog in our kennel is treated like member of the family in the full sense of the word. And we require of the future owners. Dogs are not kept in cages only actively participate in our family life. If we leave the dogs go somewhere with us because how could it be otherwise, we love our dogs as our children. This is very important in the life of a dog, he gives us a huge, unconditional love, and this love no substitute for nobody and nothing, the dog feels safe! The dog it isn’t object.

The dog is a friend for life.

Puppies which leaving our kennel are:

* vaccinated, after review of the litter, they have a chip or tattoo, baby leave our kennel at the age of about 10 weeks of no earlier than 8 weeks.

The new owners of our puppies will get:

* Birth certificate authorizing the Kennel Club to form a pedigree / pedigree export,,

* Health record book / passport

* Copies of parents pedigrees,

* A copy of the review of litter,

* Buy and sell contract,

* Puppy linen.